Wednesday, July 12, 2006

CD:胡德夫 匆匆

只要他一開口 全世界都要沉默

金曲獎六項入圍
最佳國語流行音樂演唱專輯獎
最佳國語男演唱人獎
最佳年度歌曲獎
最佳作曲人獎
最佳作詞人獎
最佳專輯製作人獎

No comments :

Related Posts with Thumbnails

熱門文章